W celu promocji projektu współpracy Winnice-Edukacja-Reaktywacja WINNER Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD przy współpracy z Stowarzyszeniem LGD Między Odra a Bobrem wydały folder informacyjno - promocyjny. Folder będzie koolportowany wśród mieszkańców Lokalnych Grup Działania realizujących projekt współpracy. W folderze zawarty jest opis przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu WINNER wraz ze zdjęciami.