Projekt współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem i Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania

WINNER "Winnice-Edukacja-Reaktywacja"

 

Cele projektu współpracy

  • Cel ogólny

Powrót do tradycji winiarskich poprzez promocję uprawy winorośli

  • Cele szczegółowe

1. Informacja i promocja o uprawie winorośli poprzez budowę architektury z winoroślą w tle w gminnych miejscach publicznych regionu.

2. Zwiększenie walorów enoturystycznych regionu poprzez zakładanie małych wzorcowych winnic.

3. Promocja uprawy winorośli poprzez organizację spotkań informacyjnych z dystrybucją sadzonek winorośli.

4. Edukowanie poprzez wydanie materiałów instruktażowych o uprawie winorośli.

5. Promocja projektu.

 

Działania:

1. Budowa 18 miejsc małej architektury z winoroślą w tle.

  • 11 Altan winiarskich na terenie LGD Między Odrą a Bobrem.
  • 7 Pergoli na terenie LGD Kraina Lasów i Jezior.

2. Założenie 18 małych wzorcowych winnic.

  • 11 małych wzorcowych winnic na terenie LGD Między Odrą a Bobrem.
  • 7 małych wzorcowych winnic na terenie LGD Kraina Lasów i Jezior.

3. Prowadzenie 18 spotkań informacyjnych o winorośli z dystrybucją sadzonek

  • 11 spotkań na tenie LGD Między Odrą a Bobrem
  • 7 spotkań na terenie LGD Kraina Lasów i Jezior

4. Wydanie materiałów instruktażowych

  • broszura "Jak założyć pierwszą małą winnicę"
  • film instruktażowy "Winnica-zrób to sam"

5. Promowanie projektu

Mapa Winner