Zapytanie ofertowe - Odbudowa altany winiarskiej

 Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym odbudowy altany winiarskiej w Zawadzie. 

Czytaj więcej...

Wyniki zapytania ofertowego - materiały biurowe

Szanowni Państwo, 

informujemy, że do siedziby biura Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem nie wpłyneła żadna oferta dotycząca zapytania ofertowego z dnia 15 października 2014r. przygotowanie i dstarczenie materiałów biurowych. 

Wyniki zapytania ofertowego - SPOT reklamowy

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach zapytania ofertowego z dnia 14.10.2014 r. na przygotowanie i emisję spotu reklamowgo projektu współpracy  w ramach projektu pn. Winnice-Edukacja-Reaktywacja o akronimie "Winner" realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie LGD Między Odra a Bobrem zaprasza do składania ofert na  przygotowanie i dostarczenie materiałów biurowych  w ramach projektu Winnice-Edukacja-Reaktywacja „WINNER”. 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na emisję spotu reklamowego w radiu

Stowarzyszenie LGD Między Odra a Bobrem zaprasza do składania ofert na  przygotowanie i emisję spotu reklamowego projektu współpracy  w ramach projektu Winnice-Edukacja-Reaktywacja „WINNER”. 

Czytaj więcej...