Stowarzyszenie LGD Między Odra a Bobrem zaprasza do składania ofert na przygotowanie tabliczek związanych z zadaniem małych wzorcowych winnic w ramach projektu Winnice-Edukacja-Reaktywacja WINNER. 

 

Oferty zależy składać do 6 października 2014r. do godziny 15 na załączonym formularzy oferty. .

 

Szczegóły w Załączeniu