Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym odbudowy altany winiarskiej w Zawadzie. 

Oferty należy składać do 19 stycznia do godziny 12 w siedzibie biura LGD.